Hertigens Följe

Lajvgruppen grundades i december 2002 och består organisatoriskt av ett flertal samarbetande föreningar. Följets första lajv blev "Sommarvind" 2003 som "Hertig Villiams Rubinstjärnes följe". 2004 deltog Hertigens Följe på lajvet "Förbundet" som "Hertig Lervin Klonäves" följe. 2005 närvarade följet på "Skymningstid" som Greve Willam Klingenstiernas följe.

Under 2007 kommer följet att deltaga på lajvet "Ödesväv".

Hertigens Följe strävar efter att på ett så trovärdig och underhållande sätt som möjligt gestalta ett högre adelsfölje. Under de senaste två åren har Hertigens Följe inte valt att aktivt söka nya medlemmar utan koncentrera sig på att förstärka och förbättra gruppsammanhållningen. Följet har dock valt att inför "Ödesväv" 2007 släppa en handfull roller till som är sökbara via menyn "Lediga roller" till vänster.

Geografiskt sett finns Hertigens Följes medlemmar utspridda över hela Sverige, vilket skapar en dynamisk och underhållande spelupplevelse och gruppsammanhållning när vi väl ses. Större delen av följets medelmmar bor dock i Storstockholmsområdet, där gruppen även har sitt huvudsäte.

 

Om oss Bilder Lediga roller Kontakt Musik Gästbok Inloggning för deltagare

Senast uppdaterad:
5 november, 2006 19:24

© RFF - 2004