Roller vi söker

(Klicka på respektive länk för att få upp en vidare beskrivning av den rolltyp du är intresserad av att spela)

OBS!!! Intresseanmälda roller är fortfarande sökbara tills dess att urval och slutlig tillsättning skett. Är du intresserad av en roll är du varmt välkommen att söka den även om antalet intresseanmälda överstiger antalet platser kvar.


Typ av roll: Antal platser kvar:

Instresse
-anmäld:

Stabsrelaterade roller    
REligiös representant 1 -
Soldatrelaterade roller    
Adjutant 1 -
Riddare/livgardistbefäl 3 -
Livgardist 8 1
Underhållare och musikanter    
Underhållare/Musikant 4 1
Trossrelaterade roller    
trossmedlem 1 1

Ansök via ansökningsformuläret eller, maila till oss på: kontakt@hertigen.com

Senast uppdaterad:
5 november, 2006 19:24

© RFF - 2004
 
Roller som vi söker
Om oss Bilder Lediga roller Kontakt Musik Gästbok Inloggning för deltagare